Styrelsen för Golvpoolen i Stockholm EF

Styrelseordförande: Mats Ölvehed

Vice ordförande: Thomas Gatehag

Kassör: Sören Olausson

Ledamot: Mats Ölvehed

Ledamot: Mattias Eriksson