Bakgrund

Flera aktiva golvföretag träffades på grund av att marknadens förväntningar på oss golvföretag successivt ändras och blir allt mer svårhanterade för den enskilde företagaren. Gruppen har klart för sig att den är tvungen att skapa sig kompetens genom utbildning och kompetensutveckling. Att göra det var för sig är både dyrt och ogenomförbart men om vi går samman och skapar den kompetens som marknaden efterfrågar blir det billigare och effektivare för alla parter.

Vi insåg också att vi som grupp skulle vara intressantare i rådande marknad genom att kunna erbjuda montörer med skilda kompetensområden som inget annat enskilt golvbolag skulle klara av att erbjuda. Då gruppen hade samma inställning att överlevnad på lång sikt var det viktigaste kriteriet för bolagen, var det naturligt för alla att anpassa sig efter de nya krav som ställs på oss golvföretagare. Därför blev Golvpoolens bildande självklart då alla insåg att morgondagens problem inte kan lösas med gårdagens metoder.