Medlemskrav

Golvpoolen kräver att företagen:

 • De senaste två åren har redovisat tillfredsställande resultat.
 • Företagen ska ha anställda golvläggare.
 • Till största delen arbetar på sin hemmamarknad Stor Stockholm.
 • Är medlem i GBR, samt genomgått GBR:s auktorisation.
 • Har genomgått GVK-utbildning för montörer.
 • Genomgått kurs i Heta arbeten.
 • Medlem i SAF, alternativt hängavtal med facket.
 • Prioriterar inköp från GBR anslutna företag.
 • Arbetar i enlighet med Byggentreprenörernas etiska regler.
 • Samtliga anställda har ID-bricka av typ ID06.
 • Arbetar efter ett kvalitetsprogram som är uppbyggt enligt ISO 9002.
 • Har en väl utvecklad kvalitets- miljö- och arbetsmiljöpolicy.
 • Stöttar seriösa kunder och leverantörer.
 • Har fri konkurrens mellan bolagen vad gäller kunder, leverantörer och arbetskraft.
 • Köper specialkompetens av bolag inom poolen.
 • I första hand arbetar som ytskiktsentreprenör.
 • Löpande deltar i kompetensutveckling.
 • Löpande tillgodogör sig fabrikantens utbildningsprogram.
 • Aktivt deltaga i utbildning av golvläggare och nyrekrytering till branchen.

Förklaringar

 • GBR = Golvbranschens Riksorganisation
 • GVK = Golvbranschens Våtrumskontroll
 • GBR auktorisation = Utbildning av företagens samtliga anställda inom t.ex. kvalitet, miljö, ekonomi, produktion m.m.