Marknadsföringsgruppen

Jonas Eriksson, Älta Golvservice

Johan Svensson, Öfverbergs Golv och Inredningar

Thomas von Zeipel, Golvuppdraget

Gruppen ska ta fram marknadsföringsmaterial och ansvara för att stärka varumärket Golvpoolen. Gruppen har ansvar för hemsidan och ska hålla den uppdaterad hela tiden, bl.a. se till att leverantörerna löpande kommer med ny information. Vi ska ligga steget före våra konkurrenter i allt!