Avtalsgruppen

Mattias Eriksson, Ene Golv

Mats Ölvehed, Golv 2000

Thomas Gatehag, LD Golv och Platt

Sören Olausson, Golvmästarna i Järfälla

Gruppen ska ha till huvuduppgift att skapa förutsättningar för bra årsavtal med de leverantörer vi bestämmer att arbeta tillsammans med. Gruppen ska vara tillgänglig för våra avtalskunder och samtidigt vara lyhörda och hålla kontakt med de som för tillfället inte är aktuella för ett avtal.